Magia jest w każdym z nas

Pozwól mi odnaleźć ją w Tobie